top of page

עיצוב משרדים לחברת גאואדג' ברמת החייל, תל אביב, המשלב בצורה אופטימלית בין משרדים סגורים לחללים פתוח.

שילוב של חלונות גדולים בכל המשרדים מאפשר ניצול טוב יותר של האור הטבעי בקומה ומשדר מסר של שקיפות ופתיחות, מעודד  אינטראקציה בין אנשים ומעצים את התרבות הארגונית של החברה.

הבחירות החומריות של בטון, חיפויי עץ ולוחות אקריליים צבעוניים יוצרים חלל המשלב בין הרצינות המתבקשת מחברת סייבר המתפקדת כ"שוטר הטוב" של האינטרנט, לבין הדינאמיות והכיף האופייניים לחברת טכנולוגיה צעירה.

Photo: Yoav Peled

GeoEdge

Tel Aviv

Photo: Uzi Porat

bottom of page