Address: Harakevet 22, Tel Aviv  6618301

Tel:03-6773000 

הסיפור של "ברא צמחים" מתרחש בתפר שבין הטבע למדע הרפואה. החברה המייבאת מעל 700 סוגי צמחים מכל רחבי העולם ובאמצעי מיצוי מגוונים, חלקם מסורתיים וחלקם טכנולוגיים מאוד, רוקחת מהם תרופות טבעיות. הפרויקט כלל שיפוץ של הבניין כולו (כ-2000 מ"ר), שנבנה בתחילת שנות השמונים ואכלס לפני כן חברת טכנולוגיה. החללים בו הוסבו לשטחי ייצור, מעבדות, מרכז מבקרים, משרדים, חדרי טיפול וחנות. החנות שבתמונות היא שער הכניסה ל"בית ברא" עבור לקוחות, מבקרים ועובדי החברה.

 

החוויה שבחנות בנויה על המתח שבין טבעי למלאכותי, ומקיימת קשר הדוק עם החורשה שבחוץ. כמוטיב מרכזי בחרנו בדימוי של עץ, אותו העברנו דרך פילטר מודרני של חומרים וצבעים. אחד ה"עצים" בנוי סביב עמוד קונסטרוקטיבי, וביחד הם מייצרים לחנות מרכז חווייתי ומעודדים שוטטות קמעונאית. את אותו מוטיב ביצענו בגבס משולב במדפי זכוכית וגרפיקה באזור "בית המרקחת" של החנות, המשדר תחושה קלינית-רפואית יותר. החומרים שנבחרו לפרויקט – פרקט במבוק גס, אריחי טראצו מתוצרת מקומית, עץ אלון גושני, ברזל שחור וזכוכית, משמרים תחושה טבעית ונינוחה מבלי לוותר על דרמה וסיפור. בחלל משולבים פינת ישיבה אינטימית, ספריה מקצועית ובר למשקאות שייק טבעיים הממשיך גם מחוץ לחנות. כולם נועדו לחזק מסר של האדם במרכז וליצור חוויית אירוח מכילה, החורגת בהרבה מזו המקובלת בחללים קמעונאיים.

Photo: Itay Sikolski.