top of page

הסיפור של "ברא צמחים" מחבר בין שני עולמות משלימים, עולם הטבע ומדע הרפואה. 
"ברא" מייבאת מעל 700 סוגי צמחים מכל העולם, ובאמצעי תהליכי מיצוי מגוונים, חלקם מסורתיים וחלקם טכנולוגיים, היא רוקחת תרופות טבעיות ומספקת מרפא לכל מכאוב ובעיה. 
עיצוב חלל החנות ובניית סיפור המותג כלל את שני העולמות המובילים הללו, טבע ומדע, ושם דגש על האני מאמין של החברה, לפיו "כל לקוח זכאי לייעוץ והכוונה אישיים". ערכי העיצוב נבחרו בהתאמה: טבע, מדע, .Well Being -מקצועיות, שירותיות, פרטיות ו. 

 

Photo: Uzi Porat

Bara

bottom of page